Julklappstips
Förlängd retur t.o.m. 01.02.2023
 

Samsung Galaxy A51 skärmbyte

Skicka via e-post

thumb image 1
thumb image 2

Steg 1 - Värm Upp Limmet

 • Se till att Samsung Galaxy A51 är avstängd.

 • Ta ut SIM-kortet med ett öppningsverktyg eller gem. Sätt det i vänster sida av mobilen.

 • Ta loss SIM-kortplatsen från mobilen.

 • Vi använder en stekplatta vid 90°C-100°C för att mjuka upp limmet (inte visat).

 • Du kan använda en värmepistol eller hårtork för att värma upp mobilens baksidan.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3
thumb image 4

Steg 2 - Ta Loss Bakskalet
Till toppen

 • Sätt in ett öppningsverktyg i metall mellan metallramen och baksidan.

 • Börja från botten och jobba längs kanterna, för att skära igenom limmet.

 • Det är inga kablar som sitter fast på baksidan, men undgå att sätta iFlex-verktyget in längre än 1 cm.

 • Ta loss baksidan.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3
thumb image 4
thumb image 5
thumb image 6
thumb image 7
thumb image 8
thumb image 9
thumb image 10

Steg 3 - Mellanramen
Till toppen

 • Ta loss de tretton 3mm Philips #00 skruvar som fäster mobilens mellanram.

 • 6 skruvar överst och 7 skruvar i botten.

 • Mellanramen hålls fast av plastklämmor.

 • Sätt in öppningsverktyget mellan mellanramen och frampanelen i botten, för att lossa de nedersta klämmorna.

 • Sätt in och drag öppningsverktyget längs den högra sidan av telefonen, för att lossa alla plastklämmorna.

 • Fortsätt på samma sätt i vänster sida.

 • På samma sätt ska plastklämmorna i toppen lossas.

 • Ta loss mellanramen.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3
thumb image 4
thumb image 5
thumb image 6

Steg 4 - Koppla Från Batteri Och LCD
Till toppen

 • Använd den släta delen av en spudger för att lirka upp batterikontakten direkt upp från uttaget.

 • Använd den släta delen av en plastspudger och koppla från skärmens flexkabel.

 • Ta loss enheten som fäster huvudkortet, i närheten av vibrationsmotorn.

 • Ta loss de två skruvar i botten som fäster fingeravtryckssensorn.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3
thumb image 4

Steg 5 - Ta Loss Delarna
Till toppen

 • Nu kan du ta loss huvudkortet och SUB-kortet i ett steg.

 • De bör komma loss med alla de andra delar (fingeravtryckssensorn och kameran).

 • SUB-kortet är fastlimmat, därför ska du ta det upp försiktigt.

 • Var också uppmärksam på antennen och flexkablarna som kopplar huvudkortet och SUB-kortet.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3
thumb image 4
thumb image 5
thumb image 6
thumb image 7
thumb image 8
thumb image 9

Steg 6 - Överföring Av Batteriet Och Högtalaren
Till toppen

 • Genom att jämföra den nya och den gamla LCD-skärmen ser man att man bör föra över batteritet och högtalaren.

 • Använd isopropylalkohol för att lösa upp limmet under batteriet.

 • Lossa på batteriet med försiktighet och undvik att använda något skarpt verktyg eftersom du kan riskera att punktera batteriet.

 • Använd en pincett för att lirka upp högtalaren från den gamla LCD-enheten.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3
thumb image 4
thumb image 5
thumb image 6

Steg 7 - Överför Batteriet Och Högtalaren
Till toppen

 • Installera högtalaren och batteriet i den nya LCD-enheten.

 • Använd två dubbelhäftande tejpremsor för att fästa batteriet.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3
thumb image 4
thumb image 5
thumb image 6
thumb image 7

Steg 8 - Installera Huvudkortet Och SUB-kortet
Till toppen

 • Installera huvudkortet och SUB-kortet i den nya LCD-enheten, så samma sätt som du tog loss dem från den gamla.

 • Var uppmärksam på de sköra kablarna och kontakterna.

 • Fäst fingeravtryckssensorn med de två skruvarna du tidigare tagit bort.

 • Fäst huvudkortet med skruven du tidigare tagit bort.

 • Sätt in antennkabeln.

 • Koppla LCD flex till SUB-kortkontakten.

 • Koppla batterikabeln till huvudkortet.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3
thumb image 4
thumb image 5
thumb image 6
thumb image 7
thumb image 8
thumb image 9
thumb image 10

Steg 9 - Mellanramen Och Baksidan
Till toppen

 • Installera mellanramen och sätt fast den med de 13 skruvar du tog loss vid steg 3.

 • Ta loss de gamla limresterna från ramen.

 • Sätt dubbelhäftande tejp runtom skärmen.

 • Placera baksidan ovanpå och tryck med fingrarna längs kanterna.

 • Slå igång din enhet och njut.

Steg 10 - Samsung Galaxy A51 Skärmbyte Och Andra Reparationer
Till toppen