Förlängd retur t.o.m. 01.02.2021.
 

Demontering av iPhone 5 Display

Skicka via e-post

Steg 1 - Frontpanel

 • Innan demontering av din iPhone, var säker på att den är avstängd.

 • Ta bort de två 3,6 mm Pentalobe skruvarna bredvid Lightningkontakten.

Steg 2

 • Tryck fast en sugkopp på skärmen, precis ovanför hemknappen.

 • Se till att koppen är korrekt placerad på skärmen för att få det tätt vid fastsugning.

Steg 3

 • Kontrollera att sugkoppen är ordentligt fäst vid frontpanelen.

 • Medan iPhone hålls med en hand, dras sugkoppen uppåt för att separera frontpanelen ifrån bakre skalet.

 • Dra upp sakta med en bestämd, konstant kraft. Displayen har en mycket snävare passform än de flesta enheter.

 • Med vårt öppningsverktyg, börja försiktigt bända det bakre skalet nedåt, bort från displayen, medan du drar uppåt med sugkoppen.

 • Det finns flera clips som fäster frontpanelen till det bakre skalet, så du kan behöva använda en kombination av sugkoppen och plastöppningsverktyget för att frigöra frontpanelen.

Steg 4

 • Fortsätt att bända upp runt sidorna av frontpanelen, genom att lossa clipsen längs vänstra och högra sidan.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 5

 • När clipsen har släppt från botten och sidorna av frontpanelen, dra bort botten från det bakre skalet.

 • Försök inte att helt ta bort frontpanelen ifrån bakskalet, eftersom det finns flera bandkablar som fortfarande sitter kvar på toppen av iPhone.

 • Lyft upp och rotera frontpanelen till ca 90 grader från det bakre skalet.

Steg 6

 • Ta bort följande skruvar som fäster frontpanelens kabelklämma till logikkortet:

 • Två 1,2 mm skruvar

 • En 1,6 mm Philips skruv

thumb image 1
thumb image 2

Steg 7

 • Ta bort frontpanelens kabelklämma från logikkortet.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 8

 • Använd vårt öppningsverktyg för att koppla bort de tre kablarna på frontpanelen:

 • Frontkamera och sensorkabel

 • Digitizer-kabel

 • LCD-kabel

 • Vid återmontering av din telefon, kan LCD-kabeln lossna från kontakten. Detta kan orsaka vita linjer, eller så visas ingenting alls när du startar telefonen igen. Om detta händer, återanslut helt enkelt kabeln och starta om din telefon. Det bästa sättet att stänga av och slå på din telefon är att koppla ur och återansluta batteriet.

Steg 9

 • Ta bort frontpanelen ifrån bakskalet.

Steg 10 - Hörsnäckas Högtalare
Till toppen

 • Ta bort de två skruvar som fäster frontkameran's fäste till displayen.

 • En 4,1 mm Philips skruv

 • En 2,2 mm Philips skruv

thumb image 1
thumb image 2

Steg 11

 • Ta bort hörsnäckans högtalarfäste från displayen.

Steg 12

 • Ta bort hörsnäckans högtalare från iPhone.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 13 - Frontkamera Och Sensorkabel
Till toppen

 • Börja under hörsnäckans högtalarkontakter, med vårt öppningsverktyg eller spetsen på vår spudger (bryt/bändverktyg i plast) för att bända upp frontkamerans kabel från displayen.

Steg 14

 • Ta bort frontkameran och bakre mikrofonen.

Steg 15 - Hemknappens Bandkabel
Till toppen

 • Ta bort de två 1,3 mm skruvarna som säkrar hemknappens fäste till displayen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 16

 • Använd vårt öppningsverktyg för att bända upp kanten på hemknappens flatkabel upp från displayen.

 • Börja under kontaktpunkterna till höger och fortsätt mot vänster.

 • Att gå från vänster till höger kan skada din flatkabel eftersom kontakterna är väl fästa till frontpanelen.

 • Om du har problem med att skjuta in öppningsverktyget under kontaktpunkterna, vänd på verktyget och tryck försiktigt mot den högra sidan av kontakterna för att lossa limmet, försök sedan om igen.

Steg 17

 • Ta bort hemknappens bandkabel från displayen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 18 - Display
Till toppen

 • Använd vårt öppningsverktyg för att bända upp hemknappen från displayen.

Steg 19

 • Ta bort hemknappen från displayen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 20

 • Ta bort de två 1,2 mm skruvarna från varje sida av LCD-ramen (fyra totalt).

Steg 21

 • Ta bort de två skruvarna som håller LCD-skärmplattan till displayen:

 • En 1,4 mm Philips skruv

 • En 2,6 mm Philips skruv

thumb image 1
thumb image 2

Steg 22

 • Ta bort LCD-skärmplattan från displayen.

Steg 23

 • Den frilagda displayen återstår.

 • Vid återmontering, se till att flytta över LCD-skärmen, hemknappen, frontkameran, och hörlurens högtalare till din nya del.
Följande
verktyg/reservdelar
krävs för denna
reparation


Lämna en kommentar
 
 
Ditt betyg
   
 
 
 
 
 

Skriv ditt namn här
Skriv din kommentar här